Reportatge Radiofònic sobre el Banc del Temps de Cambrils

El primer banc del temps el trobem a Cincinnati, Ohio. El va crear en Josiah Warren fa 189 anys, un anarquista americà amb una forta creença cooperativista.  El seu nom va ser Cincinnati Time Shore i va ser el primer projecte de l’era moderna que va utilitzar l’economia d’intercanvi. El banc del temps actual es basa en la mateixa filosofia que la d’aquell projecte primerenc, compartir-lo sense intercanvi econòmic. 

Al municipi de Cambrils es troba el Banc del Temps que vol reforçar els vincles entre els veïns del poble. Poden formar part del banc les persones interessades a compartir el seu temps a canvi del dels altres.  La gestió que ha de fer el soci és molt senzilla. Nosaltres aquí, quan la persona ve a apuntar-se, normalment se li dóna d’alta el correu electrònic i gairebé tot funciona a través de correu electrònic, o sigui, d’enviament de llistats o de contactes i tot això”, diu la Montserrat Mañe, secretària del Banc del Temps de Cambrils.

El Banc del temps de Cambrils funciona com un banc, però sense diners i sense ànim de lucre. En aquest banc únicament es pot dipositar temps, que es retira en el moment d’ésser utilitzat. Nosaltres som la caixa, diguéssim el banc, llavors la gent té un compte corrent i inverteixen en temps, o sigui, cobren temps, hores o paguen hores, llavors hi ha un saldo. Llavors nosaltres ens cuidem de vigilar que aquest saldo… a veure no filem massa prim tampoc, hi ha bancs del temps que si que filen molt prim, si està en positiu, negatiu, nosaltres tampoc”, explica la Montserrat.

Les activitats del banc són molt variades i engloben la cuina, el bricolatge, la jardineria, la informàtica o els idiomes, aquest últim un dels més demandats. Així, vénen sud-americans que volen perfeccionar el català o entendre millor el català i et demanen conversa en català o hi ha gent que està estudiant anglès i volen practicar l’anglès, llavors volen conversa en anglès, això és una de les coses que es demana bastant”.

Tothom pot formar part del banc del temps, però principalment el tipus de socis que més s’engresca a l’hora de compartir els seus coneixements són les dones grans, com la Montserrat Palau: “I així m’he anat engrescant, ah, mira! Fan dibuix, doncs ara aniré a dibuix, més que res per tindre un moviment una mica social, perquè jo visc en el camp, sóc pagesa i no em mouria d’allà, llavors jo necessito obligar-me a sortir i a compartir amb els demés”.

Per contactar-hi, envieu un correu a bancdeltemps@cambrilsciutat.org

Marta Ibars

La Cooperativa de Cambrils arriba a un acord amb els afectats a pocs dies que expiri el preconcurs

La Cooperativa de Cambrils arriba a un acord amb els afectats a pocs dies que expiri el preconcurs

El 22/12 la jutgessa va dictar situació de preconcurs i va donar un termini de 3 mesos, que s’assoliran el pròxim 21/03, per evitar la fallida i el concurs de creditors 

L'oficina de la cooperativa de Cambrils, tancada

L’oficina de la cooperativa de Cambrils, tancada // Foto: Marta Ibars

La Cooperativa proposa un pla de refinançament que preveu que els afectats cobrin 13M€ (40%) en el moment d’aixecar el preconcurs i 19,5M€ (60%) en 16 anys. Aquest pla de viabilitat és un document tècnic imprescindible per la viabilitat de l’empresa, és el seu pla de negoci, la seva carta de presentació per als inversors potencials i la garantia del retorn dels estalvis retinguts. Però la Cooperativa no ha donat accés a aquest document fins fa poc, el passat 8 de Març, creant un ambient d’inquietud.

Els afectats lamenten que en aquesta situació de preconcurs hi ha una constant que és la manca d’informació clara als afectats. La informació és verbal, sense documents que la sustentin, inclús contradictòria. A dia d’avui, encara hi ha afectats que no han tingut cap tipus de comunicació de la Cooperativa explicant-los la situació.

Només els afectats amb més de 50.000€ bloquejats, junt amb els seus advocats, s’han reunit durant aquesta setmana amb la Cooperativa per arribar a un acord en el pla de refinançament. Tot i el clima de desconfiança per part dels afectats, per dur a terme el pla de refinançament seria necessària una adhesió del 75% del passiu financer abans del 21 de Març i així evitar la fallida i garantir aquest 40% dels estalvis.

Si no s’arriba a un acord es declararia el concurs de creditors, perjudicant els interessos dels afectats que no recuperarien els seus diners.

La resposta de les institucions ha estat variada. La Generalitat de Catalunya és l’única administració que ha contribuït amb uns recursos econòmics de 10,5M€ entre avals i préstecs a través de societats semipúbliques. La Diputació s’ha limitat a gestionar. L’Ajuntament ha col·laborat de manera logística i també ha aprovat una moratòria fiscal dels tributs municipals pels afectats.

L’impacte social a Cambrils ha estat enorme, afectant impositors, socis productors, treballadors de la Cooperativa i sector cooperatiu agrari a Catalunya. El 22 de Desembre de 2015 la Cooperativa de Cambrils, que funciona des del 1902, va sol·licitar preconcurs de creditors per a la secció de crèdit, deixant bloquejats 32M€ que 1.500 estalviadors tenien a les seves comptes.

Marta Ibars

El Mercat Ecològic del Vallès

El Mercat Ecològic del Vallès ha complert 5 anys.  En aquest temps s’ha fet un lloc entre els consumidors de Cerdanyola, Barberà, Rubí i Sant Quirze que busquen un valor afegit en els productes de mercat. Aquests ajuntaments, responsables amb el seu entorn, organitzen un mercat ecològic al carrer cada dissabte al matí. L’origen ve provocat per la demanda ciutadana i la manca d’oferta.
La majoria de productes tenen la garantia de certificat ecològic.  Això vol dir que han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, sense pesticides ni herbicides, respectant el procés natural i  el medi ambient.
El mercat dóna a conèixer l’agricultura i la producció ecològica a través d’activitats i tallers dirigits a tots els públics interessats en la natura, en el respecte al medi ambient i en l’alimentació sana, equilibrada i ecològica. El contacte amb el públic i el vessant pedagògic del producte són la clau de l’èxit d’aquest mercat.
El mercat ecològic del Vallès promociona les varietats, els productes ecològics vegetals i animals, els productes de temporada i els productes locals perquè els consumidors demanden, cada cop més, comprar dirèctament al pagès o al granger, sense recórrer a intermediaris.  Això és possible al fet que gran part dels venedors són també els productors.
Mercats ecològics com el del Vallès han vingut a complementar l’oferta de les fires agroalimentàries i els mercats de temporada de productes típics. Alhora, la seva proliferació s’ha vist retroalimentada per l’augment progressiu de l’agricultura ecològica en un sector que està guanyant nous consumidors cada dia.

Reportatge de Fernando Burgos, Marta Ibars i Manel López