Vivir a los pies de un volcán

¿Es peligroso vivir a los pies de un volcán? En la isla de Tenerife, donde se encuentra el volcán Teide, un grupo de científicos se encarga de vigilarlo constantemente. Si en algún momento el Teide “despierta”, estos científicos son capaces de averiguarlo y avisar a la población antes de que el volcán entre en  erupción.

Un vídeo de Paz Sánchez

Salut, Drets i Acció

El canvi climàtic, en tant que determinant social de la salut, és el tema central d’enguany de la mostra de cinema ‘Salut, Drets i Acció’. La mostra, organitzada per Medicus Mundi Mediterrània, cerca sensibilitzar la població sobre com els aspectes ambientals incideixen en la nostra salut.

Un vídeo de Núria Parra

El cangrejo azul americano, una amenaza para el Ebro que se ha incorporado en el menú de algunos restaurantes

La presencia del cangrejo azul originario de la costa atlántica americana se ha multiplicado en la laguna de la Tancada del Delta del Ebro, y ya forma parte de este hábitat natural. Es de grandes dimensiones y muy voraz, por lo que destroza las redes de los pescadores y también podría poner en riesgo el equilibrio del ecosistema. No obstante, hay una buena forma de hacerle frente y sacarle un provecho para mayor tranquilidad de las especies autóctonas: comercializarlo.

Yann Ruiz Noden

El reciclatge, una assignatura pendent

Sílvia Bartrolí, és llicenciada en Dret i Màster en gestió del medi ambient, va començar a treballar l’any 1990 al Consell Comarcal del Gironès on ha estat coordinadora de l’Àrea de Medi Ambient. Des de l’any 2015 és la gerent del Consell Comarcal del Gironès, ens des d’on actualment es gestiona la recollida selectiva de 24 municipis d’aquesta comarca.   

 

Sílvia Bartrolí

Com era la gestió de residus fa 26 anys? A altres comarques catalanes era una gestió similar?   
En aquell moment, fa 26 anys, cada municipi es gestionava directament el servei de recollida, que llavors se’n deia, recollida de residus sòlids urbans i que incloïa la recollida de totes les fraccions de residus barrejades. Des del Consell Comarcal es va impulsar la recollida dels mobles i trastos vells de manera separada i també es van començar a instal·lar els primers contenidors de vidre a la comarca. En dos o tres anys, es va ampliar la recollida selectiva de vidre, amb la instal·lació de contenidors pel paper i cartró. L’any 1995, es va ampliar el servei amb la recollida de les llaunes, en els actuals contenidors grocs que coneixem pels envasos lleugers. A la resta de comarques a Catalunya tenien una gestió similar en la gestió de residus.

Com ha evolucionat la gestió de residus?    
Durant molts anys, la generació de residus era molt alta i un tema molt preocupant per la manca d’infraestructures de tractament per al reciclatge. La crisis econòmica, i la consolidació de la recollia selectiva van frenar aquella situació. El Programa de gestió dels residus municipals elaborat per la Junta de Residus, l’actual Agència de Residus de Catalunya, presentava uns objectius de recollida selectiva molt ambiciosos que no s’han complert.

Els residus es poden separar en diferents fraccions, es poden reciclar i revaloritzar. Quant i com es recicla al Gironès? Està dins de la mitjana de Catalunya?   
Fins el 2009, el Gironès se situa per sota de la mitjana de recollida selectiva de Catalunya. A partir del 2013 estem per sobre. Actualment al Gironès estem reciclant un 45% dels residus que generem.

S’ha fet una bona gestió de residus a la comarca en tots aquests anys?   
En general, sí. S’ha impulsat la recollida selectiva i s’han fet moltes campanyes de sensibilització per a la col·laboració de la ciutadania.

Creus que la gent està conscienciada per reciclar correctament i del problema medi ambiental que comporta no fer-ho?   
No. Només un 30% de la població diria que és conscient de les repercussions mediambientals que comporta la mala gestió dels residus.

Les campanyes de sensibilització són positives i tenen impacte?   
Sí. Són clau per conscienciar i recordar. Han de ser ben planificades.

Com creus que evolucionarà el reciclatge en tots els àmbits en els propers anys?
La limitació de l’aportació de residus orgànics als abocadors anirà a l’alça fet que ha de provocar inevitablement, per una banda, la col·laboració ciutadana en la recollida selectiva i alhora fer un triatge previ dels residus abans del seu dipòsit final.

Joaquim Roca